Urazy


Urazy zębów u dzieci mogą dotyczyć zarówno uzębienia mlecznego jak i stałego. Najczęściej do urazów dochodzi między 20-30 miesiącem życia, kiedy dziecko zaczyna chodzić oraz w wieku 7-11 lat – pierwsze lata szkolne kiedy to urazy związane są najczęściej z uprawianiem sportu lub zabawą. W uzębieniu stałym w tym wieku uszkodzeniu ulegają najczęściej siekacze górne.

Jednorazowy ostry uraz mechaniczny działający na przedni odcinek twarzoczaszki może spowodować różnego rodzaju uszkodzenia zębów, począwszy od:

  • stłuczenia lub pęknięcia zęba
  • złamania zęba
  • zwichnięcia lub wybicia zęba

Wiele spośród uszkodzeń zębów współistnieje ze złamaniami kości szczęk i żuchwy oraz obrażeniami tkanek miękkich jamy ustnej i  powłok twarzy.

Wybicie zęba – w przypadku silnego urazu może dojść do usunięcia zęba z zębodołu, wybity ząb znajduje się najczęściej poza jamą ustną. Ważne jest aby wybity ząb został natychmiast odnaleziony, przepłukany wodą lub jeśli to możliwie umieszczony w roztworze soli fizjologicznej lub w ślinie- najlepiej w przedsionku jamy ustnej. Należy niezwłocznie udać się do dentysty. Ząb taki zostaje ponownie wprowadzony do zębodołu oraz unieruchomiony.

Zawsze w przypadku zaistnienia urazu należy jak najszybciej skontaktować się z dentystą.

Dziecko zostanie dokładnie zbadane, wykonane zostaną zdjęcia rentgenowskie, lekarz postawi diagnozę i wdroży stosowne leczenie.

Wynik leczenia zależą w ogromnej mierze od czasu jaki upłynął od chwili zdarzenia do momentu podjęcia specjalistycznego leczenia. Jeżeli na skutek urazu doszło nawet do krótkotrwałej utraty świadomości to dziecko musi być poddane diagnostyce centralnego systemu nerwowego w warunkach szpitalnych, a szczególnie w przypadku wystąpienia objawów, tj. ból głowy, wymioty, światłowstręt, zaburzenia równowagi.

W trakcie wizyty bardzo dokładnie opisujemy zdarzenie podając datę, godzinę, miejsce, okoliczności zaistnienia urazu, oraz procedury związane z badaniem i leczeniem. Dokumentacja ta stanowi podstawę do ubiegania się o refundację kosztów leczenia z tytułu ubezpieczenia NW.