Zabieg – przebieg leczenia


Bezbolesne leczenie kanałowe zęba

W naszej klinice przeprowadzamy leczenie kanałowe w znieczuleniu, z użyciem koferamu, endometru do pomiaru długości opracowanych kanałów.

Leczenie kanałowe
Dokumentujemy leczenie za pomocą zdjęć radiowizjografii cyfrowej.

Przewlekły stan zapalny zęba 46

Przewlekły stan zapalny zęba 46

Stan po usunięciu martwiczej miazgi i wypełnieniu kanałów

Stan po usunięciu martwiczej miazgi
i wypełnieniu kanałów

Stan po paru miesiącach, widać wygojenie zmian okołowierzchołkowych

Stan po paru miesiącach, widać wygojenie zmian okołowierzchołkowych