Reendo – powtórne leczenie kanałowe


Bardzo często zdarza się, że po wykonaniu przez pacjenta zdjęcia panoramicznego okazuje się, że jeden, bądź kilka zębów, wymaga powtórnego leczenia kanałowego (tzw. reendo). LECZENIE WYMAGANE JEST ZE WZGLĘDU NA NIEPRAWIDŁOWO WYKONANY ZABIEG POPRZEDNI.

Wskazania do powtórnego leczenia (widoczne na zdjęciu):

  • nieprawidłowo, nie do końca wypełnione kanały
  • kanały, w których pozostawiona jest martwa miazga
  • zęby leczone amputacyjnie
  • kanały, w których pozostawiono złamane pilniki, igły
  • kanały, w których wokół korzenia występuje przewlekły stan zapalny (ROPIEŃ)

 

PRZED - martwy ząb 16, kanały niewypełnione w sposób prawidłowy

PRZED – martwy ząb 16, kanały niewypełnione w sposób prawidłowy

PO - ząb 16 po powtórnym leczeniu kanałowym, wypełniony metodą kondensacji ciepłej gutaperki

PO – ząb 16 po powtórnym leczeniu kanałowym, wypełniony
metodą kondensacji ciepłej gutaperki