Leczenie zaburzeń narządu żucia


Zaburzenia narządu żucia dotyczą problemów związanych z uzębieniem, mięśniami oraz stawami skroniowo-żuchwowymi.Leczenie zaburzeń narządu żucia

Zęby ścierają się, pękają, pojawiają się ubytki przyszyjkowe, nadwrażliwość na zimno i ciepło, bóle zębów o nieokreślonej etiologii, problemy z dziąsłami.
Przyczyną jest bardzo często nieprawidłowy kontakt zębów szczęki i żuchwy połączony z długotrwałym zgrzytaniem lub zaciskaniem zębów z powodu stresu dnia codziennego.
Dolegliwości mogą również dotyczyć mięśni oraz samych stawów skroniowo żuchwowych. W tych przypadkach dołącza się bardzo często ból przypominający migreny, ograniczenie otwierania ust, oraz odgłosy („trzaski”, „klikanie”).
Bardzo często pacjenci poszukują bezskutecznie porady u laryngologa lub chirurga gdyż mogą się również dołączyć piski i szumy w uszach.

Diagnostyka oraz leczenie tego typu schorzeń jest zawsze interdyscyplinarne i oparte na dokładnym badaniu stanu uzębienia, stanu mięśni oraz stawów skroniowo-żuchwowych, jak również na pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem jako główną przyczyną dolegliwości.

W ogromnej części przypadków samo leczenie jest poprzedzone konsultacją w klinice rehabilitacyjnej  opierającej się na technice McKenziego ze szczególnym uwzględnieniem postawy ciała oraz wyeliminowaniem złych nawyków np. w czasie pozycji siedzącej przy wielogodzinnej pracy z komputerem.

W każdym przypadku planowanie jest indywidualne leczenie które może obejmować

  • techniki relaksacyjne
  • leczenie ortodontyczne
  • leczenie protetyczne
  • leczenie zachowawcze
  • leczenie implantologiczne
  • leczenie periodontologiczne

Dopiero tak przeprowadzone badanie oraz interdyscyplinarne leczenie pozwala na uzyskanie bardzo dobrego efektu terapeutycznego połączonego z doskonałym efektem kosmetycznym.