Budowa Stawu Skroniowo Żuchwowego


Budowa i funkcje Stawu Skroniowo Żuchwowego (SSŻ)

Staw SŻ jest elementem łączącym kości czaszki żuchwę.Budowa Stawu Skroniowo ŻuchwowegoBudowa Stawu Skroniowo Żuchwowego

Dzięki ruchomości w tym stawie możemy poruszać żuchwą czyli otwierać i zamykać usta, wysuwać i cofać żuchwę jak również wykonywać ruchy na boki.

Staw SŻ pracuje w parze ze stawem po przeciwnej stronie głowy.

Każdy ruch w lewym stawie ma swoje odbicie w stawie po stronie prawej i odwrotnie.

Pojedynczy staw zbudowany jest z dołka stawowego w kości skroniowej, wyrostka kłykciowatego żuchwy oraz krążka stawowego znajdującego się pomiędzy tymi strukturami.

Całość otoczona jest torebką stawową.

Za pomocą mięśni poruszamy żuchwą zaś krążek przesuwa się wewnątrz stawu powodując że ruch jest płynny i swobodny.

Budowa Stawu Skroniowo Żuchwowego