Protetyka


Proteza akrylowa
Protezy akrylowe (całkowite i częściowe)  stosuje się do uzupełniania braków zębowych całkowitych jak i częściowych. Ze względu na liczne wady stosowane są one przede wszystkim ze względów finansowych. Jedną z głównych wad protez akrylowych jest wchodzący w ich skład monomer resztkowy. Substancja ta powoduje wystąpienie u znacznego odsetka pacjentów reakcji […]

Protezy akrylowe


Proteza szkieletowa
Proteza szkieletowa to uzupełnienie braków zębowych skonstruowane z metalowego trzonu dopasowanego do o podłoża jamy ustnej oraz akrylowych części imitujących dziąsła i zęby. Dodatkowo protezy szkieletowe zawierają klamry oraz ciernie czyli metalowe wypustki opierające się na niektórych zębach filarowych, służące lepszemu utrzymaniu protezy czyli większemu komfortowi użytkowania. Proteza szkieletowa uznana […]

Protezy szkieletowe


Po leczeniu
Korona jest stałym uzupełnieniem protetycznym tzn. na stałe mocowanym do istniejących zębów lub implantów za pomocą specjalnego cementu. W odróżnieniu od protez zębowych jest uzupełnieniem nie wyjmowanym. Korona służy do : poprawy wyglądu i odbudowy uszkodzonego zęba, wzmocnienia uszkodzonego zęba, poprawy kształtu zęba, odbudowy estetycznej implantu, zastąpienia rozległych wypełnień, zabezpieczenia […]

Korony i mosty protetyczne