Implantologia – implantoprotetyka

W ofercie naszego gabinetu znajdują się implanty zębowe.

Implant

Czym są implanty zębowe?

To elementy zastępujące korzeń naturalnego zęba. Są wprowadzane do kości wyrostka zębowego i stanowią podbudowę do uzupełnienia protetycznego – korony lub filaru mostu i pozwalają na redukcję widocznego braku zęba lub kilku zębów. Pozwalają również na umocowanie protezy w przypadku bezzębia.

Diagnozowanie

Przed decyzją o wstawieniu implantów zęba wykonujemy  badania radiologiczne – zdjęcie panoramiczne i tomografii komputerowej.

Istotna jest rozmowa konsultacyjna, tak by wykluczyć choroby stwarzające zastrzeżenia odnośnie leczenia implantami zębowymi. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

ImplantImplant zębowy składa się z następujących elementów:

  • Implant osadzany jest w kości w trakcie zabiegu chirurgicznego.

  • Łącznik i korona wykonywane są w części protetycznej leczenia implantologicznego.


Implant
Zabieg wykonany jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest całkowicie bezbolesny. W trakcie zabiegu implant zostaje wprowadzony do kości i zabezpieczony śrubą gojącą. Teraz następuje etap gojenia, zrastania się z kością. Po zabiegu mogą pojawić się minimalne dolegliwości bólowe i dyskomfort, znacznie mniejsze, niż po zabiegu usunięcia zęba. Po kilku […]

Część chirurgiczna wykonania implantu


Efekt końcowy
Po upłynięciu około 3-4 miesięcy implant zrasta się z kością, po czym nakłada się na niego koronę odtwarzającą kształt, wielkość i funkcje naturalnego zęba. Zalety implantów Naturalna i fizjologiczna odbudowa utraconego zęba Brak ingerencji w sąsiednie zdrowe zęby Bardzo dobra stabilizacja protez ruchomych Wygoda w użytkowaniu uzupełnień Wysoka estetyka Wskazania […]

Część protetyczna